تامین لباس فصل

تامین لباس فصل

توضیحات

با توجه به مسائلی مثل سن رشد و جنب و جوش فرزندان، تامین لباس مناسب برای هر فصل، یکی از چالش های ما در خانه‌ی آرمان میباشد.

با آمدن فصل سرما خرید لباس مناسب این فصل برای بیرون از خانه که باب سلیقه و به انتخاب خودشان باشد، در برنامه حمایتی ما قرار گرفت.

لذا در این پروژه حمایتی با یاری شمابخشی از هزینه لباس مناسب فصل فرزندان خانه آرمان را تامین خواهیم کرد.

شما نیز هم اکنون به جمع #حامیان_خانه_آرمان بپیوندید.

با سپاس از همراهی شما
این پروژه پایان یافت

در صورت تمایل به همراهی بیشتر با ما
از طریق صفحه زیر اقدام نماید کمک آرمانی