پروژه‌های حمایتی

همه پروژه‌ها

تامین هزینه‌های تحصیلی

تامین بخشی از هزینه تحصیلی و آموزشی فرزندان

پروژه پایان یافت

بوی عید، بوی بهار

تامین بخشی از هزینه‌های نوروزی فرزندان خانه آرمان

پروژه پایان یافت

اجاره دی ماه خانه پسران

تامین اجاره زمستان خانه‌ی پسران آرمان

پروژه پایان یافت

شما هم عضوی از خانواده بزرگ خانه آرمان شوید

عضویت داوطلبانه