کمک آنی به فرزندان خانه آرمان

شما میتوانید از طریق این فرم کمک‌های خود را جهت حمایت از فرزندان خانه آرمان به آسانی واریز نمایید.

در صورت مشکل و یا تمایل به کمک‌های غیر نقدی میتوانید با شماره 09135501541 تماس حاصل فرمایید.

بانک ملت

شماره کارت : 6104337995744586
شماره حساب: 4718683120
شماره شبا: IR930120000000004718683120

بانک سرمایه

شماره کارت : 6396077020015928
شماره حساب: 160901100826025001
شماره شبا: IR030580160901100826025001