کمک به آرمان با ارز دیجیتال

  • Bitcoin
  • Tether
  • Dogecoin
  • Tron
Scan to Donate Bitcoin to 1E3cybJ2UHEhS13bJvjaokmicDWDqC4uw2

Donate Bitcoin to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Bitcoin

Scan to Donate Tether to TLAJnmX9QD44v1HGpeJdbK1kdrKsUQyWGe

Donate Tether to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Tether

Tag/Note:- آدرس کیف پول تتر بر روی شبکه‌ی ترون (TRC20)
Scan to Donate Dogecoin to DDQfAX94s2zxiPqGtwytUJ3r9KsLgHUMgu

Donate Dogecoin to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Dogecoin

Scan to Donate Tron to TLAJnmX9QD44v1HGpeJdbK1kdrKsUQyWGe

Donate Tron to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Tron

همراهان گرامی

با استفاده از بارکد و آدرس کیف پول آرمان از سراسر دنیا امکان واریز کمک‌های آرمانی‌ در قالب ارز دیجیتال امکان پذیر میباشد.