جراحی پای فرزند

جراحی پای فرزند

توضیحات

تامین سلامت و کمک به بهبود امراض و نقایص مادرزادی یکی از وظایف و چالش‌های ما در خانه‌ی آرمان میباشد.

در این پروژه با یاری شما هزینه جراحی پای یکی از فرزندان خانه آرمان که دارای مشکلی مادرزادی است و باعث عدم تعادل او در هنگام راه رفتن میشود و برای حفظ روحیه و اعتماد به نفس در فرزندمان ضرورت دارد، که هرچه زودتر این جراحی انجام شود.

شما نیز هم اکنون حامی سلامت فرزندان خانه آرمان باشید.

با سپاس از همراهی شما
این پروژه پایان یافت

در صورت تمایل به همراهی بیشتر با ما
از طریق صفحه زیر اقدام نماید کمک آرمانی