هزینه‌ موادغذایی فرزندان

هزینه‌ موادغذایی فرزندان

توضیحات

تامین موادغذایی مناسب برای فرزندان با توجه به نیازها و حساسیت‌های غذایی آنها یکی از چالش‌های خانه آرمان میباشد.

این مسئله در کنار جلوگیری از اسراف و دورریز موادغذایی و استفاده از موادغذایی تازه در هر دو خانه ما را بر آن داشت تا در قالب این پروژه حمایتی در کنار شما بخشی از هزینه‌های تامین موادغذایی ماهانه خانه آرمان را تامین کنیم.

مبلغ جمع آوری شده در این پروژه صرف خرید مواردی مانند:

  • شیر و لبنیات
  • میوه و سبزیجات
  • گوشت و مرغ و مواد پروتئینی
  • برنج و روغن و حبوبات
  • و …

برای فرزندانمان خواهد شد.

#حامی_آرمان_میشوم

با سپاس از همراهی شما
این پروژه پایان یافت