سفر تابستانی پسران

سفر تابستانی پسران

توضیحات

در شرایطی که به پایان پاندمی کرونا نزدیک میشویم و با کاهش خطر ابتلا، تحقق نیاز فرزندان خانه به مسافرت و گردش از اولویت‌های تابستان امسال میباشد.

سفر با کودکان با توجه به سن، شرایط و نیازهای هر کدام، خود نیازمند برنامه‌ریزی، تجهیز و آماده سازی امکانات در مسیر و مقصد میباشد که این خود یکی از چالش‌های ما می‌باشد.

لذا در این پروژه حمایتی با یاری شما بخشی از هزینه‌ی سفر یک هفته‌ای فرزندان پسر خانه آرمان را تامین خواهیم کرد.

#حامی_سفر_میشوم

با سپاس از همراهی شما
این پروژه پایان یافت