تامین هزینه آموزش

تامین هزینه آموزش

توضیحات

فرزندان خانه آرمان در رده‌های سنی مختلفی هستند که این مسئله خود چالش‌های آموزشی و پرورشی بسیاری ایجاد میکند، از این رو هرماه هزینه‌های زیادی برای لوازم التحریر، وسایل کمک آموزشی، مدرسه و کلاسهای فوق برنامه میشود.

در کنار این موارد وجود شرایط اپیدمی در کشور و اجبار به تحصیل از راه دور، خود نیازمند تامین وسایل و ابزارهای آموزشی بیشتر در خانه است.

در این پروژه با یاری شما بخشی از هزینه‌های آموزش و پرورش فرزندان را تامین خواهیم کرد.

#حامی_علمی_میشوم

با سپاس از همراهی شما
این پروژه پایان یافت