پروژه‌ها

اجاره دی ماه خانه پسران

تامین اجاره زمستان خانه‌ی پسران آرمان

63%
پروژه پایان یافت

تامین لباس فصل

تامین بخشی از هزینه لباس مناسب فصل فرزندان

100%
پروژه پایان یافت

سفر فرزندان به مشهد

تامین بخشی از هزینه سفر مشهد فرزندان

100%
پروژه پایان یافت

مدرسه‌ها باز میشه

تامین بخشی از هزینه‌ی سال تحصیلی جدید

100%
پروژه پایان یافت

هزینه درمان فرزند

تامین بخشی از هزینه‌ی درمان فرزند مبتلا به CP

100%
پروژه پایان یافت

تامین هزینه‌های نوروز

تامین بخشی از هزینه‌های نوروزی فرزندان خانه آرمان

95%
پروژه پایان یافت

خانه تکانی پایان سال

تامین بخشی از هزینه‌ی خانه تکانی خانه‌های آرمان

100%
پروژه پایان یافت

جراحی پای فرزند

تامین هزینه جراحی پای یکی از فرزندان آرمان

100%
پروژه پایان یافت

هزینه‌های آموزشی و درمانی

تامین بخشی از هزینه‌های آموزشی و درمانی فرزندان

35%
پروژه پایان یافت