پویش منم بازی در مرداد ماه سال 1400 توسط خانه آرمان به نفع فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش این خانه انجام شد.

195 عدد کاشی به لطف دستان هنرمند گروه هنری ایرسا طراحی و اجرا شد و باهمت بلند و همدلی همه مردمان عزیزمان خریداری شد و نقشی ماندگار بر دیوار مجموعه‌ی راویس شکل گرفت.

آیین رونمایی از پویش منم بازی خانه آرمان با حضور جناب آقای دکتر اسماعیلی مدیر کل امور اجتماعی و جناب آقای رحمانیان مدیرکل مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان اصفهان انجام گردید.