سالها پیش خانه‌ای تاسیس شد که میزبان قدوم رنج کشیده‌ی کودکانی بود، که از دنیای تاریک روزهایشان به آن پناه آورده بودند.کودکان بی‌سرپرستی که شبهایی پرنور با خود به همراه آوردند و امسال این خانه 8 ساله شد.

به خود می‌بالیم که در این مدت، 114 کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در این خانه زندگی کردند و با همراهی خیرین بزرگواری چون شما، بسوی سرنوشتی روشن‌تر گام برداشتند.
امید است که این راه برای این خانه در جهت ساختن آینده‌ای درخشان‌تر برای فرزندان‌مان هموارتر گردد.