چشم انداز

بیانیه چشم انداز(۱۴۰۴-۱۴۰۰)

–  تبدیل آرمان به یک برند حرفه ای و مرجع آموزشی از طریق ساخت هویت، شخصیت و فرهنگ مستقل و یکتای سازمانی

–  ایجاد سازوکار مناسب توسعه و تقویت اعضای داوطلب (به ویژه نسل جوان) در راستای تضمین آینده منابع انسانی مجموعه و افزایش فرهنگ ایفای مسئولیت اجتماعی

–  توسعه منابع مالی مجموعه از طریق ایجاد کسب و کارهای متنوع و در عین حال متمرکز بر امور تخصصی در صلاحیت آرمان جهت رسیدن مجموعه به استقلال مالی امور داخلی

–  تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای آموزش‌ مهارت‌های تخصصی به نوجوانان تحت پوشش با هدف ایجاد شخصیت خودساخته و مستقل و توانمند در تحصیل و کسب درآمد پس از ورود به جامعه

–  ارتقای رده سنی نگهداری از کودکان از رده سنی ۳ تا ۱۲ سال به رده سنی ۳ تا ۱۸ سال جهت جدا نشدن فرزندان نوجوان خانه از مجموعه

–  توسعه ارتباطات مجموعه با سایر خانه‌ها به موجب حمایت از آن‌ها و هم‌افزایی بیشتر

–  توسعه زیرساخت های فیزیکی مجموعه شامل راه‌اندازی خانه نگهداری جدید و توسعه و تجهیز فضای اداری